Renteverhoging Fed in zicht

Aandelenmarkten ondergaan correctie

Sinds bekend werd dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) het monetaire beleid eerder en sneller gaat verkrappen, volgden forse koersdalingen. Waar vorig jaar indices van wereldwijde aandelen niet verder kwamen dan een daling van maximaal 5%, is dat nu opgelopen naar ruim 8%. Dit is nog steeds ver verwijderd van een stevige correctie (daling 10%-20%) en een bear market (daling > 20%). Onderliggend is het beeld wel slechter. Zo staan er 1505 van de 2962 aandelen in de MSCI World AC index meer dan 20% onder de hoogste koers die ze over de afgelopen 52 weken gehaald hebben. Voor de meeste aandelen waren dat all time highs. Meer dan de helft van het aantal aandelen (circa 30% marktkapitalisatie), bevindt zich dus feitelijk al wel in een bear markt. Van de overige aandelen bevinden zich 792 aandelen (circa 33% marktkapitalisatie) tussen de 10% en 20% onder de hoogste koers van de afgelopen 52 weken en 665 aandelen (circa 37% marktkapitalisatie) bevinden zich daar maximaal 10% onder.

Fed gaat in maart de rente verhogen

Alle ogen waren afgelopen week gericht op de Fed-vergadering. Zoals verwacht, bleef de beleidsrente nu nog ongewijzigd. Maar Fed-president Jerome Powell gaf wel aan dat deze bij de vergadering in maart waarschijnlijk wel wordt verhoogd. Ook gaf Powell aan dat het tempo van renteverhogingen waarschijnlijk hoger zal liggen dan bij de vorige verhogingscyclus. Deze ruimte is er, aangezien de inflatie nu ruim boven de doelstelling ligt, de arbeidsmarkt krap is en de economische groeiverwachtingen nog steeds boven trend liggen. Zo sluit hij niet uit dat bij elke volgende vergadering de beleidsrente wordt verhoogd, mogelijk zelfs verhogingen van 50 basispunten. Voor 2022 zijn nu bijna vijf renteverhogingen ingeprijsd van in totaal circa 120 basispunten. Zodra de beleidsrente wordt verhoogd, zal ook de balans van de centrale bank worden afgebouwd. In eerste instantie wordt dit gedaan door afgeloste obligaties niet opnieuw te beleggen. Voorlopig worden er nog geen obligaties verkocht.

Amerikaanse inflatie nog steeds hoog

Jerome Powell gaf wel aan dat een sterker dan verwachte negatieve economische impact van het coronavirus en de bijkomende beheersingsmaatregelen en/of geopolitieke ontwikkelingen redenen kunnen zijn om de beleidsrente (vooralsnog) niet te verhogen. De renteverhogingen zijn dan ook afhankelijk van de data over de komende periode ten aanzien van de werkgelegenheid, economische groei en inflatie. De arbeidsmarkt ligt er momenteel goed bij en ook de economische groei(vooruitzichten) zijn nog steeds gunstig. De inflatie is nog steeds hoog. Zo steeg deze volgens de PCE deflator, de voorkeursinflatiemaatstaf van de Fed, van 5,7% naar 5,8% jaar-op-jaar in december. De core-variant, zonder de energie- en voedselcomponent, steeg van 4,7% naar 4,9%. Bij de presentatie van de winstcijfers benadrukken veel bedrijven de aanhoudende verstoringen in de aanvoer- en productieketens. Door deze prijsopdrijvende verstoringen in combinatie met de oplopende energieprijzen en lonen ligt het inflatierisico nog steeds aan de bovenkant. De volatiliteit op de financiële markten zal dan ook de komende tijd nog een terugkerend thema zijn.

Correctie wereldwijde aandelen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Ingeprijsde verwachtingen beleidsrente Fed

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Hoge Amerikaanse inflatie

Bron: Bloomberg, Achmea IM

image
image
image

Deel deze pagina