Groeivooruitzichten zwakken af

Gemengd beeld Amerikaanse economie

Macro-economische cijfers lieten afgelopen week een gemengd beeld zien voor de Amerikaanse economie. Zo kwam de voorlopige schatting van de groei van het bruto binnenlands product over het vierde kwartaal met 6,9% (op jaarbasis) veel hoger uit dan de verwachting van 5,5%. Dit is de hoogste kwartaalgroei sinds het derde kwartaal van 2020. Deze groei werd vooral gedreven door een sterke opbouw van de voorraden. De expansie over heel 2021 kwam uit op 5,5%, de hoogste kalenderjaargroei sinds 1984. Ook de Amerikaanse huizenmarkt ligt er nog steeds goed bij. De huizenprijzen liepen verder op en de verkopen van nieuwe woningen stegen sterk. Meerdere vertrouwensindicatoren duiden echter op een afname van het economische momentum. In de industrie, maar vooral in de dienstensector, zwakken de vooruitzichten af. Zowel de inkoopmanagersindices als indicatoren van enkele regionale centrale banken schetsen dit beeld. Ook het vertrouwen van de Amerikaanse consument nam af.

Amerikaanse dienstensector valt sterk terug

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Inkoopmanagersindices eurozone zwakken af (PMI Composite)

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Momentum Europese economie neemt af

Ook het economische beeld in Europa is wisselend. Zo hadden de coronabeheersingsmaatregelen en verstoringen in de aanvoer- en productieketens een negatieve impact op de Duitse economische groei. De Duitse economie kromp in het vierde kwartaal met 0,7%. Over heel 2021 kwam de groei daardoor uit op 1,4%. De Franse en vooral de Spaanse economieën deden het aanzienlijk beter in het vierde kwartaal met respectievelijk een groei van 0,7% en 2%. Over heel 2021 groeide de Franse economie met 5,4% en de Spaanse economie met 5,2%. De voorlopige inkoopmanagers-indices duiden op een afname van het economische momentum. Dit zit vooral in de dienstensector. Deze sector lijdt het zwaarst onder de coronabeheersingsmaatregelen. De inkoopmanagersindex van de dienstensector in de eurozone daalde van 53,1 naar 51,2. De inkoopmanagersindex van de industrie in de eurozone steeg wel, van 58 naar 59. Ook hier waren er regionale verschillen. Zo stegen zowel de inkoopmanagersindices van de Duitse industrie en dienstensector, terwijl de Franse tegenhangers beiden daalden.

IMF stelt groeiprognoses neerwaarts bij

Het IMF heeft de groeiprognoses voor 2022 verlaagd. De groeiverwachting voor de wereldeconomie in 2022 werd met 0,5% neerwaarts bijgesteld naar 4,4%. Dat is fors lager dan de 5,9% groei in 2021. De neerwaartse bijstelling komt vooral op conto van de twee grootste economieën, die van de Verenigde Staten en van China. Door het uitblijven van de impulsen van het Build Back Better programma, de snellere verkrapping van het monetaire beleid en de aanhoudende verstoringen in de aanvoer- en productieketens is de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie met -1,2% bijgesteld naar 4%. De groei van de Chinese economie werd met -0,8% bijgesteld naar 4,8%. Vooral vanwege de verstoringen die zijn ontstaan door het gevoerde zero-tolerance covid-beleid en de langdurige financiële stress in de Chinese vastgoedmarkt. De inflatie zal in 2022 wereldwijd op een hoger niveau blijven liggen. Dit komt onder andere door de hoge energieprijzen en de verstoringen in de aanvoer- en productieketens.

Lagere groeiverwachtingen voor 2022

Bron: IMF

image
image
image

Deel deze pagina