Investment Highlights

Week 42 • 24 oktober 2022

Obligatieverliezen naar historisch record

Zorgen om de aanhoudend hoge inflatie houden de financiële markten in haar greep. Voorlopig lijken de meeste centrale banken nog in de verkrappende modus te blijven. Kapitaalmarktrentes stegen daardoor naar de hoogste niveaus sinds jaren en de verliezen op staatsobligaties liepen verder op. De rentevrees zorgde voor grote intradag-uitslagen op de aandelenmarkten. Ondersteund door goede bedrijfscijfers en de hoop op een pauze in de renteverhogingen wisten aandelen de week toch met een mooie winst af te sluiten.