Inflatie grootste gevaar voor mondiale economie

Amerikaanse kerninflatie op hoogste punt in 40 jaar

De Amerikaanse inflatiecijfers vielen afgelopen week hoger uit dan verwacht. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, ziet daarom vooralsnog geen reden om te stoppen met het verhogen van de beleidsrente. De stijging van de consumentenprijzen blijft onverminderd hoog, terwijl markten van een lichte daling uitgingen. Met name de stijging van de kerninflatie, de inflatie exclusief de energie en voedselcomponenten, werd negatief ontvangen. De jaar-op-jaar kerninflatie kwam uiteindelijk uit op 6,6%, licht hoger dan in de afgelopen maand. Hiermee is het niveau van de kerninflatie op het hoogste punt in 40 jaar. Ook alternatieve inflatiemaatstaven laten over de hele linie zien dat er nog steeds sprake is van aanhoudend hoge inflatiedruk. Dit is slecht nieuws voor financiële markten. Om de inflatie te beteugelen is de verwachting dat er voorlopig geen einde komt aan de forse renteverhogingen. Waar eerst nog een verhoging van 50 basispunten was ingeprijsd, is het nu waarschijnlijker dat de beleidsrente bij de komende vergadering met 75 basispunten wordt verhoogd.

Amerikaanse kerninflatie blijft oplopen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

“The worst is yet to come, and for many people 2023 will feel like a recession.”

Pierre-Olivier Gourinchas in World Economic Outlook Oktober 2022

IMF verlaagt groeiverwachtingen

De bestrijding van de hardnekkig hoge inflatie tast de groei van de wereldeconomie aan. Daarom stelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar groeiverwachtingen in zijn World Economic Outlook van oktober neerwaarts bij. De groei van de wereldeconomie komt in 2022 naar verwachting uit op 3,2%, en valt in 2023 terug tot 2,7%. De verwachtingen ten opzichte van het vorige rapport uit juli zijn daarmee verder teruggeschroefd. Inflatie blijft de grootste bedreiging vormen. In 2022 zullen de prijzen wereldwijd naar verwachting met 9% stijgen. De inflatie-zorgen zijn daarmee nog niet voorbij. Verwacht wordt dat de inflatie in 2023 nog 6,5% zal bedragen, en in 2024 ruim 4%. De verwachte verdere monetaire verkrapping zet de wereldwijde economieën verder onder druk. Het is daarom ook niet uit te sluiten dat veel landen in een recessie terecht komen. Vooralsnog gaat het IMF voor 2023 uit van een groei van 1% voor de Verenigde Staten en 0,5% voor de eurozone. Binnen de eurozone zijn er aanzienlijke verschillen. Voor Duitsland en Italië wordt uitgegaan van economische krimp, terwijl in Nederland en Frankrijk de economie naar verwachting zal blijven groeien.

Stimulus voor kwakkelende Chinese economie

De Chinese economie verkeert in zwaar weer. De wereldwijd afnemende vraag naar goederen treft met name een groot exportland als China. Dit is terug te zien in de beperkte stijging van de export, die jaar-op-jaar terugliep tot 4,0%. Daartegenover staat wel dat inflatie in China een stuk lager is dan in het westen. De Chinese consumentenprijzen (CPI) zijn in september slechts 2,8% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt met name door de zwakke binnenlandse consumptie. Als gevolg zijn de inkoopmanagersindices flink gedaald. Zowel in de industriële als de dienstensector vielen de cijfers lager uit dan verwacht en duiden deze nu op economische krimp. Ook de huizenmarkt blijft zitten met grote problemen. Het aantal woningverkopen daalde met meer dan 30% en ook de prijzen zitten in een dalende trend. Chinese beleidsmakers proberen met grote stimuleringspakketten de economie van nieuwe impulsen te voorzien.

Chinese huizenmarkt is gepannen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Deel deze pagina