Fed blijft koersvast

Vertrouwen in eurozone-economie zakt verder weg

De eurozone-economie stevent af op een recessie. Daar wijzen althans de afkalvende vertrouwenscijfers op. In het tweede kwartaal van 2022 groeide de economie van de eurozone nog robuust. De kwartaalgroei werd wel neerwaarts bijgesteld van 0,7% naar 0,6%. De jaar-op-jaar bbp-groei bedroeg 3,9% tegen 5,4% in het eerste kwartaal. Het vertrouwen van consumenten, producenten en analisten zakt echter steeds verder weg. Dit belooft weinig goeds voor de rest van het jaar. Zo daalde de Duitse ZEW-verwachtingenindex van -53,8 naar -55,3. Daarmee ligt de index op bodemniveaus. Een dergelijk laag vertrouwen werd voor het laatst gemeten in 2011 tijdens de eurocrisis en tijdens de financiële crisis van 2008-2009. Vooral de steeds grotere energiecrisis tast het vertrouwen aan. De torenhoge energieprijzen raken zowel het bedrijfsleven als de huishoudens hard. De historisch lage waterstanden in de belangrijke rivieren zorgen voor aanvullende zorgen bij het Duitse bedrijfsleven. Dat de energiecrisis niet alleen Duitsland raakt, maar heel Europa, blijkt uit de ZEW-verwachtingen voor de eurozone. Deze vertrouwensindex daalde van -51,1 naar -54,9. Het laagste niveau sinds 2011.

Vertrouwen economie eurozone verder omlaag

Bron: Bloomberg, Achmea IM

“As the stance of monetary policy tightened further, it likely would become appropriate at some point to slow the pace of policy rate increases while assessing the effects of cumulative policy adjustments on economic activity and inflation,”

FOMC-notulen juli vergadering

Notulen Fed bevestigen focus op inflatiebestrijding

De notulen van de FOMC-vergadering van juli bevatten weinig verrassingen. Ze laten zien dat inflatiebestrijding nog steeds de hoogste prioriteit is voor de Amerikaanse centrale bank. Wel blijkt uit de notulen dat de Fed de rente in september waarschijnlijk met 50 basispunten zal verhogen en niet met 75 basispunten zoals in juni en juli. Meerdere Fed-leden zijn bezorgd dat het publiek het vertrouwen in de centrale bank verliest door de aanhoudend hoge inflatie. Het is daarom noodzakelijk om de inflatie onder controle te krijgen en ervoor te zorgen dat de inflatieverwachtingen dicht bij de inflatiedoelstelling blijven liggen. Volgens het Fed-beleidscomité zijn er daarom meer renteverhogingen nodig. De notulen laten echter ook zien dat men er zich van bewust is dat het risico stijgt dat de beleidsrente te veel wordt verhoogd. Dit als gevolg van de constant veranderende economische omgeving en de lange en in de tijd variërende vertraging in de doorwerking van het monetaire beleid op de economie. Een nieuwe fase in het beleid lijkt aangebroken. Een fase waarin de Fed wat voorzichtiger te werk zal gaan en de beleidsrente met kleinere rentestappen verhoogt. Dit geeft de centrale bank de mogelijkheid om de impact van het beleid op de economie en inflatie te beoordelen.

Recessie dreigt op de Amerikaanse woningmarkt

Na een sterke post-corona expansie dreigt de Amerikaanse huizenmarkt nu in een recessie te vallen. Daar wijzen de laatste woningmarktcijfers op. Zo daalde de NAHB-index, die het sentiment in de woningbouwsector meet, in augustus van 55 naar 49. Een niveau dat duidt op krimp op de woningmarkt. Het is de achtste maand op rij dat het sentiment daalt. Een dergelijk dalende trend zagen we voor het laatst in de huizenmarktcrisis van 2007. De belangrijkste oorzaak voor het wegzakkende vertrouwen is de verkrapping van het monetaire beleid. Hierdoor zijn de hypotheekrentes sterk gestegen. De terugval in de Amerikaanse woningmarkt is goed zichtbaar in de woningbouw data (housing starts) en het aantal verkochte woningen (existing home sales). Het aantal woningen in aanbouw daalde in juli met bijna 10% van 1,6 miljoen naar 1,45 miljoen op jaarbasis. Daarmee ligt de woningbouw op het laagste niveau sinds begin 2021. De vooruitzichten zijn ook niet gunstig. Zo trekken steeds meer potentiële kopers zich terug en daalt het aantal verleende bouwvergunningen. Het aantal verkochte woningen daalde voor de zesde maand op rij naar het laagste niveau in twee jaar.

Sentiment Amerikaanse woningmarkt zakt weg

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Deel deze pagina