Markten zoeken richting

Wisselvallige week op de aandelenmarkten

Het positieve sentiment op de aandelenmarkten hield niet aan. Het was een wisselvallige week waarin de aandelenmarkten moeite hadden om richting te vinden. Uiteindelijk sloten de meeste markten met verlies af, vooral door een relatief fors verlies op vrijdag. In lokale valuta sloten de ontwikkelde landen de week af met een verlies van 1,0% en de opkomende markten met een verlies van 0,6%. Door de verder wegzakkende euro waren de rendementen in euro echter licht positief. Aandelenbeleggers weten zich momenteel geen raad met de tegengestelde economische data. De Verenigde Staten zit in een recessie en de signalen dat ook de eurozone spoedig in een recessie zakt worden steeds sterker. Tegelijkertijd blijft de inflatie echter hardnekkig hoog. Ook blijven de (Europese) energieprijzen stijgen, waardoor een sterke daling van de inflatie onwaarschijnlijk is. De hardnekkig hoge inflatie betekent dat de centrale banken ondanks de groeivertraging de beleidsrente niet snel zullen verlagen. Sterker nog, het is vrijwel zeker dat zowel de Europese als Amerikaanse beleidsrentes de komende maanden verder worden verhoogd.

Ontwikkeling aandelenmarkten (ultimo 2020 =100)

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Break-even inflatie en reële rente Duitse ILB

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Kapitaalmarktrentes lopen op

De kapitaalmarktrentes zaten ook afgelopen week nog in de lift. Zowel de Duitse als Amerikaanse kapitaalmarktrentes sloten de week hoger af. De Duitse rentes liepen harder op dan de Amerikaanse rentes. Zo steeg de Duitse 10-jaarsrente met ruim 20 basispunten tot 1,2%. De oorzaak voor de rentestijging lag vooral bij de weer oplopende inflatieverwachtingen. De 10-jaars break-even inflatie voor de eurozone steeg tot 2,5%. Een maand geleden schommelde deze nog iets boven de 2%. De oplopende inflatieverwachtingen zijn mede het gevolg van de sterk stijgende Europese energieprijzen die record na record blijven verbreken. Ook de zeer zwakke euro jaagt de inflatie in de eurozone aan. Dit alles maakt het voor de ECB steeds moeilijker om de inflatie onder controle te krijgen. De stijgende rentes gaan gepaard met negatieve rendementen voor staatsobligaties. Ook kredietobligaties lieten een negatief rendement noteren.

Gemengd beeld grondstoffen

Ook grondstoffen hadden een wisselvallige week. De brede grondstoffenindex (S&P GSCI) sloot de week af met een winst in euro van ongeveer 2%. Met een kalenderjaarrendement in euro van bijna 50% behoren de grondstoffen ook tot de best presterende beleggingscategorieën. De winst komt afgelopen week geheel voor rekening van de energiegrondstoffen en de sterkere dollar. De andere sectoren sloten de week met verlies af. Het zijn vooral de industriële metalen die de laatste maanden onder druk staan, al zien we in augustus een herstel. Desondanks laat de sector een fors negatief kalenderjaarrendement zien. Zo is de koperprijs dit jaar al met ruim 16% gedaald. Industriële metalen zijn de meest conjunctuurgevoelige grondstoffen en de sector reageert sterk op de wereldwijde groeivertraging. De energiegrondstoffen blijven met afstand de best presterende sector binnen de grondstoffen. Dit komt door de krapte op de energiemarkten die mede het gevolg is van de oorlog in Oekraïne. Op de valutamarkten verzwakte de euro weer versus de Amerikaanse dollar. De wisselkoers van de eurodollar daalde naar 1,01. Daarmee is pariteit weer in zicht.

Terugval wereldeconomie raakt koperprijs

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Week en Ytd rendementen beleggingscategorieën

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Overzichtstabel rendementen

Niveaus financiële markten

Deel deze pagina