Fed zet weer flinke rentestap

Amerikaanse beleidsrente opnieuw fors verhoogd

De bestuursleden van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), besloten unaniem om de beleidsrente wederom met 75 basispunten te verhogen. De markt hield al rekening met een dergelijke flinke renteverhoging, hoewel ook een stap van 100 basispunten niet werd uitgesloten. Daarmee ligt de effectieve beleidsrente tussen de 2,25% en 2,5%, het hoogste niveau sinds medio 2019. Deze beslissing volgt als antwoord op de steeds maar oplopende inflatie, die met 9,1% (j-o-j) in ruim 40 jaar niet zo hoog was. Jerome Powell onderstreepte dat het verder verhogen van de beleidsrente dit jaar niet is uitgesloten, ook als dat resulteert in een langere periode van economische krimp. De toekomstige beleidsmaatregelen zijn afhankelijk van de effectiviteit van het huidige pakket. Indien het lukt de inflatie op korte termijn onder controle te krijgen, zou dat mogelijk een einde kunnen betekenen van de huidige monetaire verkrapping. Dit zorgde voor positief sentiment op de financiële markten.

Amerikaanse beleidsrente en consumentenprijzen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

“I do not think the U.S. is currently in a recession and the reason is there are too many areas of the economy that are performing too well.

Jerome Powell, voorzitter van de Fed over het besluit de rente verder te verhogen

Amerikaanse economie technisch in recessie

De Amerikaanse economie is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gekrompen. Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in het tweede kwartaal tegen de verwachting in met 0,9%, boven op de daling van 1,6% in de eerste drie maanden van het jaar. Dit betekent dat de Verenigde Staten volgens de officieuze definitie in een recessie verkeert. De officiële vaststelling laat vooralsnog op zich wachten en ligt bij het National Bureau of Economic Research. De daling van de economische groei is met name toe te schrijven aan het teruglopen van bedrijfsvoorraden, die te lijden hebben onder de verstoorde vraag- en aanbodketens. Daarbij koelt ook de woningbouw verder af, doordat investeringen, gevoed door de hogere rente, uit blijven. Ook het consumentenvertrouwen daalde door de stijgende energie- en voedselprijzen. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument (Conference Board) daalde naar het laagste niveau sinds februari 2021. Daartegenover staat de ongebruikelijk sterke arbeidsmarkt, waarbij het aantal openstaande vacatures blijft toenemen en de werkloosheid stabiel laag is. Deze opmerkelijke situatie werkt mogelijk een nieuwe renteverhoging van de Fed in de hand.

Kortstondig optimisme in de eurozone

De Europese economie groeide sneller dan verwacht in het tweede kwartaal van 2022, maar ook de inflatie loopt verder op. Vrijdag publiceerde de Europese Centrale Bank (ECB) de nieuwste economische cijfers van de eurozone. Verrassend waren de gerealiseerde groeicijfers voor Frankrijk, Italië en Spanje, die boven de marktverwachtingen uitkwamen. De Duitse economie heeft zwaar te lijden onder de hoge energieprijzen en realiseerde een lichte economische krimp. De positieve tendens in het Zuiden van Europa lijkt echter van korte duur nu veel marktparticipanten de groeiverwachtingen voor de komende kwartalen lager inschalen. Tegelijkertijd blijft de inflatie verder oplopen. In het licht van de sterke stijging van de (kern)inflatie zal de ECB naar verwachting in september weer moeten ingrijpen door de beleidsrente verder te verhogen. Alles bij elkaar, blijft de markt rekening houden met economisch zwaar weer en een mogelijke recessie in de tweede helft van het jaar.

Groei(verwachtingen) eurozone (j-o-j)

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Deel deze pagina