Positief sentiment aandelen houdt aan

Aandelenmarkten herstellen sterk

Aandelenmarkten sloten afgelopen week hoger. Daarmee noteert juli het beste maandrendement sinds november 2020. Het sentiment op de wereldwijde beurzen was positief. Vooral de gematigde toon van de Fed werd gunstig ontvangen op de financiële markten. Verder vielen in de meeste sectoren de winstcijfers hoger uit dan vooraf was ingeschat. De gestegen winsten waren opmerkelijk gezien de economische afkoeling. Desondanks noteerden aandelen uit de ontwikkelde markten een winst van 3,5% in lokale valuta. Het totale rendement van de brede index blijft over de eerste zeven maanden van het jaar steken op ruim -15%. Tussen de verschillende sectoren bestaan grote verschillen. De grote verliezers zijn de sectoren informatietechnologie, telecommunicatie en consumptiegoederen, die dit jaar verliezen van ongeveer 20% noteren. Terwijl de energiesector, gedreven door de hoge olie- en gasprijs, dit jaar meer dan 30% kan bijschrijven. Ook vastgoedaandelen hadden een goede week met een rendement van 4,9%, terwijl de meest recente cijfers van de Amerikaanse vastgoedmarkt een somber beeld gaven. Tot slot, sloten aandelen uit de opkomende markten licht negatief af en behaalden over de week een totaalrendement in lokale valuta van -0,1%.

Grote verschillen in sectoren van ontwikkelende markten

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Amerikaanse en Duitse rentes dalen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Kapitaalmarktrentes doen stap terug

De rentes op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties daalden de afgelopen week. Hoewel de beweging in dezelfde richting was, ligt er een andere reden aan ten grondslag. In de Verenigde Staten daalde de 10-jaarsrente na de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) en de dovish hike van voorzitter Jerome Powell. Hierdoor daalde de marktverwachtingen over verdere renteverhogingen. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 10 basispunten naar 2,65%. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 21 basispunten, mede door tegenvallende groeivooruitzichten voor de Duitse economie. De positieve gerealiseerde groei in de zuidelijke lidstaten zorgde ervoor dat renteverschillen tussen eurolanden kleiner werden. De rendementen op staats- en kredietobligaties sloten de week in het groen af. Ook de risicovollere obligatiecategorieën profiteerden van het gunstige sentiment. Het totaalrendement (euro hedged) op high yield en staatsobligaties uit opkomende landen in harde valuta (EMD HC) bedroeg respectievelijk 1,9% en 2,4%.

Gasprijs blijft oplopen

Grondstoffen lijken te profiteren van het positieve sentiment op de financiële markten en eindigen deze week in de plus. Rusland maakte woensdag bekend minder gas te gaan leveren aan Europese lidstaten. Rusland gebruikt daarmee de gasleveringen als economisch wapen tegen het Westen en probeert daarmee verdeeldheid onder haar lidstaten te zaaien. De beperkte gasleveringen maakt het lastig voor Europa om genoeg voorraden op te bouwen om de winter door te komen. Indien er tekorten ontstaan, zullen er keuzen gemaakt moeten worden die de kwetsbare Europese economie verder kunnen raken. Eerder lanceerde de Europese Commissie al een plan om het gasverbruik verder te verminderen. Dit alles tezamen zorgde ervoor dat de gasprijs met bijna 25% opliep, om later wat af te vlakken tot een verschil van 20% ten opzichte van vorige week.

Gasprijs in Europa blijft oplopen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Week en Ytd rendementen beleggingscategorieën

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Overzichtstabel rendementen

Niveaus financiële markten

Deel deze pagina