Rentes dalen ondanks renteverhoging ECB

Positief sentiment voor risicovolle beleggingen

Risicovolle beleggingen sloten de week in het groen af. Aandelenmarkten herstelden na een aantal weken te zijn gedaald. De stijging was opvallend want de bedrijfscijfers vielen tegen en de macro-economische indicatoren duiden op verdere afkoeling van de economie. Het totaalrendement op aandelen ontwikkelde markten bedroeg bijna 3% (euro hedged).Het totaalrendement in euro van aandelen opkomende markten bedroeg afgelopen week 1,5%. Ook de risicovollere obligatiecategorieën profiteerden van het gunstige sentiment. Het totaalrendement op high yield en staatsobligaties uit opkomende landen in harde valuta (EMD HC) bedroeg respectievelijk 2,6% en 3%. De risico-opslag van beide categorieën kwam afgelopen week in. Per saldo zijn de risico-opslagen dit jaar fors opgelopen. Hetzelfde gold voor investment grade credits. Het totaalrendement op staatsobligaties uit opkomende landen in lokale valuta (EMD LC) in euro was nagenoeg vlak. De euro steeg gemiddelde genomen in waarde ten opzichte van de opkomendemarktenvaluta’s, maar ook ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Risico-opslagen daalden afgelopen week

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Duitse rentes dalen

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Eurorentes dalen ondanks rentestap ECB

De eurorentes kenden een volatiele week. In eerste instantie stegen de rentes door de groter dan verwachte renteverhoging van de ECB. Op vrijdag daalden de rentes echter fors mede door tegenvallende groeivooruitzichten voor de eurozone-economie. De Duitse 2-jaarsrente steeg na de renteverhoging van de ECB naar 0,76%, maar sloot de week af op 0,45%. Licht lager dan de week ervoor (0,47%). De Duitse 10-jaarsrente liet een vergelijkbaar verloop zien. Op donderdagmiddag steeg de rente naar 1,36%, maar daalde op vrijdag naar 1,03%. Beleggers sorteren voor op een recessie waardoor de ECB de beleidsrente minder zal verhogen. Het nieuwe crisisinstrument van de ECB om de rentes in de eurolanden te sturen, kon beleggers niet meteen overtuigen. Op donderdag liepen de Italiaanse 10-jaarsrente en risico-opslag op mede door de politieke onrust. Op vrijdag daalde de Italiaanse lange rente in lijn met die van de andere eurolanden. Per saldo eindigde de Italiaanse rente de week 4 basispunten hoger.

Europese gasprijs onveranderd ondanks heropening pijplijn

Rusland heeft de export van gas naar Duitsland via de Nord Stream 1 pijplijn hervat. De vrees bestond dat Rusland de gaslevering via deze pijplijn zou stoppen na de onderhoudsperiode van tien dagen. Dit als vergeldingsactie voor de internationale sancties tegen Rusland. Door de hervatting van de gasleveranties is het risico op een acuut tekort op de korte termijn gedaald. De gasprijs daalde na dit nieuws, maar veerde daarna weer op. Per saldo veranderde de gasprijs afgelopen week nauwelijks. Dit neemt niet weg dat het risico op leveringsproblemen blijft bestaan. De Europese Commissie heeft een plan gelanceerd waarbij de EU-landen hun gasverbruik met 15% moeten reduceren per 2023 om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Verschillende lidstaten, waaronder Spanje en Portugal, zijn echter fel tegen dit plan gekant omdat het geen rekening houdt met de individuele situatie van elke lidstaat.

Gasprijs in Europa blijft hoog

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Week en Ytd rendementen beleggingscategorieën

Bron: Bloomberg, Achmea IM

Overzichtstabel rendementen

Niveaus financiële markten

Deel deze pagina