Hoge inflatie noopt centrale bankiers tot actie

Amerikaanse werkloosheid onder de 4%

Veel macro-economische data werden in de eerste week van het nieuwe jaar gepubliceerd. Het economisch momentum in de Verenigde Staten zwakt af. De inkoopmanagersindices daalden per saldo, vooral vanwege de opleving van het coronavirus. De ISM manufacturing index daalde van 61,1 naar 58,7 en de ISM services index daalde van 69,1 naar 62. Ondanks deze dalingen liggen de waardes nog steeds op hoge niveaus en zijn onderliggend positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo zijn er signalen dat de impact van de knelpunten aan de aanbodkant afneemt. De inflatiedruk zwakte af (de ‘prices paid’ index daalde flink) en de leveringstijden werden korter (de ‘supplier deliveries’ index daalde met bijna 12 punten). Tegelijkertijd zet de verbetering op de arbeidsmarkt door. Het werkloosheidspercentage daalde in december tot onder de 4%. In december kwamen er 199.000 nieuwe banen bij en het gemiddeld uurloon steeg met 4,7% ten opzichte van vorig jaar. De krappe arbeidsmarkt vertaalt zich daarmee in hogere lonen.

Amerikaans economisch momentum zwakt af

Bron: Bloomberg, Achmea IM


“it may become warranted to increase the federal funds rate sooner or at a faster pace than participants had earlier anticipated.”

Uit de Fed-notulen van de decembervergadering

Hawkish Fed-notulen

De Amerikaanse centrale bank (Fed) gaat het monetaire beleid mogelijk sneller dan verwacht normaliseren. Dit bleek uit de notulen van de decembervergadering. Deze waren hawkisher dan verwacht. De zorgen over de aanhoudend hoge inflatie nemen toe en sommige Fed-leden vermoeden dat het punt van maximale werkgelegenheid nagenoeg bereikt is. De kans dat de beleidsrente snel na het afronden van het opkoopprogramma wordt verhoogd, is toegenomen. De financiële markten prijzen een kans van bijna 80% in op een renteverhoging in maart. De Fed wil ook de omvang van de balans sneller dan verwacht gaan afbouwen. Hier wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2022 mee begonnen. Het coronavirus kan nog roet in het eten gooien, maar vooralsnog is de economische impact van de omikron-variant beperkt. De notulen hadden hun weerslag op de financiële markten. Aandelen daalden en rentes liepen op (zie financiële markten).

Inflatie in de eurozone loopt verder op

De economische vooruitzichten in de eurozone zwakken af. De inkoopmanagersindex (Markit composite PMI) daalde in december van 55,4 naar 53,3. Dit niveau duidt nog steeds op aanhoudende economische expansie. Maar de hernieuwde coronaopleving en de daarvoor geïmplementeerde beheersingsmaatregelen zetten vooral de dienstensector onder druk. Met name in Duitsland verslechteren de vooruitzichten. Daar daalde de inkoopmanagersindex naar 49,9. In Frankrijk, Spanje en Italië zijn de vooruitzichten vooralsnog beter. De inflatiecijfers in de eurozone kwamen boven verwachting uit. De producentenprijzen (PPI) stegen in november met bijna 24% jaar-op-jaar. De consumentenprijzen (CPI) stegen in december volgens de voorlopige prognose met 5% ten opzichte van een jaar geleden. Beide stijgingen waren groter dan de maand ervoor terwijl analisten juist rekening hielden met een afzwakking van de stijging. De druk op de ECB om het monetaire beleid te normaliseren, neemt hierdoor toe. Vooralsnog houdt de ECB echter stug vast aan de visie dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is.

Forse stijging eurozone-inflatie (j-o-j)

Bron: Bloomberg, Achmea IM

image
image

Deel deze pagina